Wspomnienie o Game Chefie 2014

Przeszukując odmęty swojego dysku twardego odnalazłem grę, którą napisałem na konkurs Game Chef 2014. Wzbudziła mieszane reakcje, ponieważ została zinterpretowana przez jury konkursu jako dyskryminująca osoby współcześnie żyjące w kulturach niecywilizowanych. Z perspektywy czasu widzę, jak cel, który nadałem graczom (stanie się cywilizowanymi) mógł wspierać taką interpretację.

Nie było to oczywiście moją intencją. Gra miała opowiadać o grupie jaskiniowców, rozwijających się w swoim tempie, w zgodzie z prawami swojej kultury, spotykających na swojej drodze bardziej zaawansowaną cywilizację. Czytaj dalej Wspomnienie o Game Chefie 2014

Rada Koronna – zarys gry

  1. Gracze wcielają się w postacie Kanclerza i Arcybiskupa – doradców w Radzie Koronnej.
  2. Obaj doradcy mają swoje karty postaci, na których wypisane są ich ruchy – ponumerowane od 1 do 16.
  3. Ruchy mają różne efekty. Część z nich pozwala ruszyć koroną, część zdobyć grosze, część działa jeszcze inaczej.
  4. Korona symbolizuje króla i jest ruchomym elementem planszy. Król w danym momencie patrzy w określonym kierunku i pozwala swoim radcom tylko na ograniczoną ilość manewrów.
  5. Kanclerz może wykonywać swoje ruchy tylko ruchy spośród ruchów o numerach znajdujących się pomiędzy lewym a środkowym kolcem korony.
  6. Arcybiskup może wykonywać swoje ruchy tylko ruchy spośród ruchów o numerach znajdujących się pomiędzy prawym a środkowym kolcem korony.
  7. Aby przesuwać koronę w lewo lub w prawo gracze muszą wykonać odpowiednie ruchy ze swoich kart postaci.
  8. Wygrywa gracz, który pierwszy zdobędzie 10 groszy.